دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

لباس خطی

 

به:مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

موضوع: فراخوان طراحی لباس خطی

با سلام و احترام

گروه آموزشی پوشاک کاردانش استان در راستایبرنامه عملیاتی خود در نظر دارد  فراخوان طراحی لباس خطی را به منظور ارتقای آموزشهای مهارتی وتخصصی هنرآموزان رشته پوشاک شاخه کاردانش وهمچنین تهیه منابع کمک آموزشی برای استانداردهای دروس مهارتی ۱- الگوساز وبرشکارزنانه۲-مانتودوز۳-شلوار دوز ۴-نازک دوز زنانه برطبق سرفصل های مرتبط با استاندارد های ذکر شده ژورنال خطی لباس تهیه وتنظیم نماید. کلیه هنراموزان این رشته در خواست می نماید طراحی های خودرا ۲۰/۱/۹۶ارسال نمایند.

 

رعایت نکات زیر در طراحی لباس خطی الزامی است.

 

  1. مدل وطرح لباس مرتبط با موضوعات سرفصل های استاندارد های مربوطه باشد.
  2. طراحی از مدل از تمام رخ به اندازه A3 وپشت به اندازه ۱۵سانتیمتر درنظر گرفته شود.
  3. طراحی لباس به هردو شیوه کامپیوتری ودستی قابل قبول است.
  4. کلیه خطوط لباس به صورت پررنگ مشخص شود.
  5. ایجاد سایه روشن فقط جهت نمایش خطوط ،مدل وطرح لباس صورت گیرد.
  6. برای نمایش قوی خطوط لباس از اجرای شیوه های مختلف رنگ امیزی جلوگیری شود.
  7. ترجیحا از تکنیک ساده مدادرنگی وابرنگ استفاده شود.
  8. مدل مو ،چهره ،دست ،پا،کفش به صورت خطی طراحی شود.

 

 

زورقی

معاون آموزش متوسطه

پوسته Mission News توسط Compete Themes.