دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی طراحی و دوخت کاردانش

بودجه بندی کاردانش

 

برای دریافت بودجه بندی استاندارد مانتو دوز کلیک نمایید.

http://s8.picofile.com/file/8308046234/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B2.rar.html

برای دریافت بودجه بندی سالانه نازک دوز زنانه کلیک نمایید.

http://s9.picofile.com/file/8308046684/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.rar.html

برای دریافت بودجه بندی نمرات ازمون پایانی دروس مهارتی رشته پوشاک شاخه کاردانش کلیک نمایید.http://s9.picofile.com/file/8308046942/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87.rar.html

 

برای دریافت بخشنامه اجرای نازک دوز زنانه وجدول منابع اموزشس استاندارد های رشته پوشاک شاخه کاردانش کلیک نمایید.

http://s9.picofile.com/file/8307625542/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.docx.html

برای دریافت بودجه بندی سری دوز تکه دوزی با چرخ کلیک نمایید.

http://s8.picofile.com/file/8307624776/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%DA%86%D8%B1%D8%AE.docx.html

 

برای دریافت بودجه بندی استاندارد سری دوز سرویس خواب کلیک نمایید.
http://s8.picofile.com/file/8307624684/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF_%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%AE  

%D9%88%D8%A7%D8%A8.docx.html

کارگاه آموزشی شیوه های نوین تدریس(طرح درس نویسی)

با سلام و احترام و خسته نباشید خدمت همکاران کارگاه آموزشی طرح درس نویسی یکشنبه ۱۲ آذر ماه می باشدشرکت هنر آموران پوشاک و طراحی دوخت ناحیه ۱و۲ الزامی می باشد

(عنوان)

جزوات آموزشی

جهت دریافت جزوه گلدوزی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت الگو و برشکار لباس زنانه اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت جزوه تکه دوزی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت جزوه پته دوزی اینجا کلیک نمایید.جهت دریافت جزوه خیاطی پارچه ریون اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت جزوه طرح ها اینجا کلیک نمایید.

لباس خطی

 

به:مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

موضوع: فراخوان طراحی لباس خطی

با سلام و احترام

گروه آموزشی پوشاک کاردانش استان در راستایبرنامه عملیاتی خود در نظر دارد  فراخوان طراحی لباس خطی را به منظور ارتقای آموزشهای مهارتی وتخصصی هنرآموزان رشته پوشاک شاخه کاردانش وهمچنین تهیه منابع کمک آموزشی برای استانداردهای دروس مهارتی ۱- الگوساز وبرشکارزنانه۲-مانتودوز۳-شلوار دوز ۴-نازک دوز زنانه برطبق سرفصل های مرتبط با استاندارد های ذکر شده ژورنال خطی لباس تهیه وتنظیم نماید. کلیه هنراموزان این رشته در خواست می نماید طراحی های خودرا ۲۰/۱/۹۶ارسال نمایند.

 

رعایت نکات زیر در طراحی لباس خطی الزامی است.

 

  1. مدل وطرح لباس مرتبط با موضوعات سرفصل های استاندارد های مربوطه باشد.
  2. طراحی از مدل از تمام رخ به اندازه A3 وپشت به اندازه ۱۵سانتیمتر درنظر گرفته شود.
  3. طراحی لباس به هردو شیوه کامپیوتری ودستی قابل قبول است.
  4. کلیه خطوط لباس به صورت پررنگ مشخص شود.
  5. ایجاد سایه روشن فقط جهت نمایش خطوط ،مدل وطرح لباس صورت گیرد.
  6. برای نمایش قوی خطوط لباس از اجرای شیوه های مختلف رنگ امیزی جلوگیری شود.
  7. ترجیحا از تکنیک ساده مدادرنگی وابرنگ استفاده شود.
  8. مدل مو ،چهره ،دست ،پا،کفش به صورت خطی طراحی شود.

 

 

زورقی

معاون آموزش متوسطه

لیست تجهیزات

 

به:مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه

موضوع:لیست تجهیزات

با سلام و احترام

گروه آموزشی پوشاک و طراحی و دوخت استان در راستایبرنامه عملیاتی خود در نظر دارد لیست تجهیزات مورد نیاز هنرستانها را تا تاریخ ۸/۱۲/۹۵ تکمیل و به این اداره ارسال نماید

 

 

فرم لیست تجهیزات هنرستانها

 

                    لیست تجهیزات هنرستانهای مجری رشته پوشاک وطراحی ودوخت دربهمن ۱۳۹۵
استان منطقه هنرستان نام مدیر شماره تماس مدیر نام مجصول تعداد اولویت
               
               
               
               

 

 

 

 

 

 

زورقی

معاون آموزش متوسطه

پوسته Mission News توسط Compete Themes.